SODEZZ


Facebook OUSHI Univerzita Palackého Cyrilometodějská teologická fakulta


25.4.2012 Seminář Prof. Dr. Hans - Joachima Hannicha - "Shared Decision making – a participative Approach in Doctor-Patient-communication"

Přehrávání videa se spustí automaticky za několik okamžiků.
Uživatele s nižší rychlostí internetu prosíme o strpení, video je datově objemnější.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Ke stažení:
- prezentace (cca 3 MB, formát PDF)
- video (cca 280 MB, formát FLV - Flash Video)