SODEZZ


Facebook OUSHI Univerzita Palackého Cyrilometodějská teologická fakulta


Aktuality

Věda v pohybu: Letní škola kvalitativních a kvantitativních metod 2014

7.-11.4.2014 bychom Vás rádi pozvali na pokračování letní školy kvalitativních a kvantitativních metod, jejímž cílem je poskytnout základní praktické a teoretické znalosti v oblasti vědeckého výzkumu v oblasti sociálních věd.

Program budou připravovat experti z dané oblasti:

• Prof. Vladimír Smékal, CSc.
• Mgr. Peter Kolarčik, PhD.
• PhDr. Iva Poláčková Šolcová, PhD.
• PhDr. Lucie Kráčmarová a Ing. Bc. Eva Dubovská

Díky možnosti řešení praktických úkolů s jejich následnou konzultací pak budete schopni získané dovednosti přenést do praxe.

Dotazy ohledně letní školy a přihlásit se můžete na emailové adrese: letniskola.sodezz@gmail.com.

Přihlášky jsou závazné a počet účastníků je omezený!

Těší se na Vás tým SODEZZ.

Přednáška Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D.

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou přednášku Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D. a to 13. 5. 2014 v 10:00 – 13:00místnosti U11, budova CMTF UP, Univerzitní 22 Olomouc.

Hlavními tématy přednášky budou:

"Péče o duši v perspektivě fenomenologické psychoterapie"

„Duše v bezprostřední zkušenosti a pojetí člověka"

„Existenciály, jako bytostné rysy lidské existence"

„Dvojí život: život ve snu a v bdění"

„Řeč a rozhovor jako možnost porozumění pravdě vlastního bytí"

„Psychoterapie jako možnost života v pravdě vlastního bytí"

Více informací ZDE.

Přednáška KRITICKÉ ČTENÍ VĚDECKÝCH ČLÁNKŮ

Zveme Vás na přednášku Doc. RNDr. Gabriela Guliše PhD. z University of Southern Denmark.

Termín: 11.12.2013  11:15 – 12:45

Místo konání: NA 309, FTK UP v Olomouci.

Pokud máte zájem zúčastnit se přednášky, registrujte se ZDE.

Kurz STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

aktuality/2013-12_pozvanka_statisticke_zpracovani_udaju_maly.jpg

Zveme vás na jedinečný kurz vedený odborníky v oboru

Termín: 9.-13.12.2013 vždy od 9 – 11 hod., NA 309, FTK UP v Olomouci

Cílová skupina: Určeno pro výzkumné pracovníky, doktorandy, studenty věnující se výzkumu, nebo pracující na svých diplomových pracích.

Cíl kurzu: Budování výzkumných kapacit v oblasti kvantitativního výzkumu, a to v oblasti statistického zpracování údajů.

Pokud máte zájem účastnit se kurzu, registrujte se ZDE.

Požadavky: nainstalován software SPSS nebo jeho demoverze v notebooku. SPSS je možno stáhnout pod tímto odkazem http://mab.to/YCaqwAdxR. Pokud Vám něco nebude fungovat, kontaktujte přímo koordinátora kurzu (Peter Kolarčík, peter.kolarcik@gmail.com).

Harmonogram:
Pondělí: Příprava dat pro statistické analýzy, vytváření proměnných
Úterý: Deskriprívní analýza, frekvenční tabulky, grafy
Středa: Koeficienty interní konzistence, analýza reliability škál
Čtvrtek: Testování hypotéz, parametrické a neparametrické testy, analýza vztahů (korelace, lineární regrese)

Více informací naleznete v pozvánce.

9. konference o výchově a volném čase

Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času a Katedra křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na 9. konferenci o výchově a volném čase a to ve dnech 13.-14.6.2013.

Klíčovým tématem se tento rok stává profil pedagoga volného času v nejširších pedagogických, psychologických, filozofických a teologických souvislostech. V souvislosti s profilem pedagoga volného času se budeme věnovat rovněž kvalifikačním požadavkům pro tuto profesi, osobnostním předpokladům a kompetencím pedagoga volného času apod.

V rámci konference bude samostatný prostor vyhrazen studentům, kteří budou mít možnost představit své badatelské záměry a jejich výsledky.

Cílem konference je především vytvořit prostor k diskusím napříč všemi skupinami účastníků – akademickými pracovníky, pedagogy z praxe i studenty.

Více informací ZDE.

Věda v pohybu: Letní škola kvalitativních a kvantitativních metod

aktuality/letni_skola_plakat_miniatura.jpg26.-30.8.2013 pořádáme letní školu kvalitativních a kvantitativních metod, jejímž cílem je poskytnout základní praktické a teoretické znalosti v oblasti vědeckého výzkumu v oblasti sociálních věd.

Program budou připravovat experti z dané oblasti:
• doc., Ing., Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD.
• PhDr. Iva Poláčková Šolcová, PhD.
• doc. Andrea Madarasová Gecková, PhD.
• Mgr. Peter Kolarčik, PhD.
• a další

Díky možnosti realizace vlastního výzkumného projektu v rámci LŠ pak budete schopni získané dovednosti přenést do praxe.

Na letní školu se přihlašujte ZDE, přihlášky jsou závazné a počet účastníků je omezený!

Podrobnější informace:
Anotace jednotlivých tematických proudů
Informace o expertech

Dotazy ohledně letní školy můžete posílat na emailvou adresu: letniskola.sodezz@gmail.com.

Těší se na vás tým SODEZZ.

Zmysel života podľa Viktora E. Frankla

aktuality/zmysel_zivota_frankl.jpgZDE můžete shlédnout záznam debaty na téma "Zmysel života podľa Viktora E. Frankla" s doc. Tavelem.

YOUNG RESEARCHER - ZÁŽITKOVÁ VĚDECKÁ ŠKOLA 2013

pozvanky/zazitkova_skola_a2_press_5.jpgYoung Researcher 1 - Qualitative research

(29.4. - 3. 5. 2013)

V rámci projektu "Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v oblasti podpory pohybové aktivity na Univerzitě Palackého" bude ve dnech 29.4.-3.5.2013 probíhat první zážitková vědecká škola tematicky zaměřená na KVALITATIVNÍ VÝZKUM, který představí 3 angličtí lektoři z univerzity v Leeds, Gloucester a Worcester. Důraz je kladen i na získání vlastních zkušeností s technikami kvalitativního výzkumu.

 

POČET MÍST JE OMEZEN! Přihlašování je možné do 15. dubna 2013 ZDE.

Konference „PhD existence III: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech

Srdečně Vás zveme na další ročník konference „PhD existence III: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech", která se uskuteční ve dnech 20. – 21.5. 2013 v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci - Konvikt.

Třetí ročník konference je rozdělen do tří hlavních tematických okruhů:
1) Zkušenosti se studiem Ph.D. v ČR a v zahraničí
2) Odborné workshopy se zvanými odborníky na téma:
a) Jak vést pregraduální studenty
b) Výzkumy v psychoterapii
3) Disertační a další výzkumné projekty ve formě přednášky, posteru nebo workshopu


Všechny formy příspěvků mohou být prezentovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
I letos jsme pro Vás připravili zajímavý doprovodný program – nebude chybět soutěž o nejlepší poster a tradiční komiksová soutěž dostala nový háv. Tento rok budete moci ještě více popustit uzdu svému kreativnímu duchu a na téma Ph.D. studium/Ph.D. existence můžete vytvořit jakékoliv dílo (komiks, povídku, video, grafiku, ...)

Na konferenci mimo jiné přislíbila účast dr. Maria Luca, přední odbornice v oblasti psychoterapie, působící jako Head of Reflections Research Centre, Regent´s College, London, která přednese dva zajímavé příspěvky!

Více informací v pozvánce v PDF formátu ke stažení ZDE.

Konference Psychologie zdraví v Košicích

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci s názvem Psychologie zdraví, která proběhne dne 15.5. 2013 ( 9:00 - 18:00 ) na Lékařské fakultě, Univerzitě P.J. Šafárika, Tr. SNP 1 v Košicích.
Součástí programu bude workshop zaměřený na oblast podpory zdravého životního stylu nebo panelová diskuze o inovativních metodikách zaměřených na dopad politik na zdraví a mnoho dalšího.

Více informací v pozvánce v PDF formátu ke stažení ZDE.

Konzultace s PhDr. Ivou Poláčkovou Šolcovou, PhD.

Nabízíme vám možnost konzultací s PhDr. Ivou Poláčkovou Šolcovou, PhD. v oblasti kvalitativní metodologie:

v případě zájmu prosím kontaktujte  PhDr. Ivu Poláčkovou Šolcovou, PhD. a to na  ywa@email.cz.

Metodologie a komunikace v kvantitativním výzkumu-kapacita kurzu již obsazena!

Dovolujeme si informovat všechny zájemce o kurz "Metodologie a komunikace v kvantitativním výzkumu", že je kapacita kurzu již obsazena.

Budeme připravovat další, nové kurzy, sledujte prosím naše aktuality nebo pro více informací kontaktujte Martinu Blažkovou na martina.blazkova@upol.cz

Kurz kvantitativního výzkumu: Metodologie a komunikace v kvantitativním výzkumu

Zveme vás na sérii pěti přednášek: „Kvantitativní výzkum - Metodologie a komunikace v kvantitativním výzkumu".

Lektoři: Doc. A. Madarasová Gecková, PhD, Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD, Mgr. Peter Kolarčik, PhD

Odborní konzultanti: Doc. RNDr. I. Žežula Csc, RNDr. D. Klein, PhD, MUDr. J. Rosenberger, PhD.

Termíny konání kurzu:

11. 1., 18. 1., 7. 2., 8. 2., 20. 2. 2013.

Kde a kdy?

FTK UP, Neředín, Olomouc.

Vždy v čase 8:30-12:30.

Komu je kurz určen?

Všem výzkumným pracovníkům, doktorandům a studentům věnujícím se výzkumu.

Co je cílem kurzu?

Budování výzkumných kapacit v oblasti kvantitativního výzkumu, a to v oblasti metodologie, práce s vědeckou literaturou, statistického zpracování údajů, vědecké komunikace a transferu poznatků směrem k laické veřejnosti.

Kurz je bezplatný a má omezenou kapacitu! Kurz bude probíhat v 5 blocích, doporučujeme navštívit všech 5 bloků.

ZÁVAZNĚ JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT do 31. 12. 2012 ZDE.

Pozvánka na akci ke stažení ZDE.

EHPS 2012 Praque

Ve dnech 21. 8. - 25. 8. 2012 se uskuteční 26. ročník konference EHPS (European Health Psychology Society), který bude poprvé v historii těchto konferencí pořádán v ČR, v Praze. Ústředním tématem pražské konference EHPS je „Resilience and H...ealth", ale i další témata jako např. psychologické aspekty vztahů mezi zdravím a nemocí, od zvládání psychické zátěže a stresu, rozvoje copingových strategií, přes koncepce a způsoby uplatnění psychické a fyzické odolnosti apod.

Více na: http://www.ehps2012prague.com/