SODEZZ


Facebook OUSHI Univerzita Palackého Cyrilometodějská teologická fakulta


E-learning

publikacni_cinnost/_publikace_sodezz_obal_nejmensi.jpgSborník výstupů projektu
Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných skupin populace

Prípadová štúdia autorů Jozef Hašto a Hana Vojtová
Posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálne aspekty EMDR a autogénny tréning pri pretrvávajúcom ohrození

Národní zpráva o zdraví a životním stylu českých školáků
na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu "Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National study (HBSC)."

11.1. - 20.2.2013 - Kurz "Metodologie a komunikace v kvantitativním výzkumu"
1. blok: Metodologie v kvantitativním výzkumu
2. blok: Statistické zpracování dat
3. blok: Struktura vědecké práce, publikování
4. blok: Recenze, prezentace

17. 10. 2012 - Workshop MUDr. Jozefa Hašta, PhD. - "Odloučení, ztráta a riziko transgeneračního přenosu nezpracovaného psychického traumatu v kontextu vztahové vazby"

7. 9. 2012 - Workshop Assoc. prof. J. P. van Dijka - "Tips and Tricks for writing a scientific paper"

2.5.2012 - Seminář Assoc. prof. Gabriela Guliše - "Pisanie grantov, vyhodnocovanie a koordinacia projektov"

25.4.2012 - Seminář Prof. Dr. Hans - Joachima Hannicha - "Shared Decision making – a participative Approach in Doctor-Patient-communication"

26.03.2012 - Seminář Assoc. Prof. J. P. van Dijka - "How to write a scientific paper" (ppsx prezentace s nahraným komentářem)

26.03.2012 - Seminář Assoc. Prof. J. P. van Dijka - "Our scientific environment: competition & how to survive" (ppsx prezentace s nahraným komentářem)

12.03.2012 - Seminář Zuzany Veselské - "Prezentacia vedeckych vysledkov"

29.02.2012 - Přednáška Prof. Johana Mackenbacha - "Health and disease in an unequal world"

15.02.2012 - Přednáška Prof. Jennie Popay - "Health inequalities and qualitative research"

30.01.2012 - Přednáška Prof. S. A. Reijnevelda - "Biological and social determinants of behavioural and emotional problems during childhood and adolescence"

23.01.2012 - Přednáška Ivana Žežuly - "Faktorová analýza"

15.12.2011 - Motivační přednáška Prof. Thomase Kohlmanna - "Subjective Health in Population Studies: Concepts, Measurement and Social Determinants"

24.10.2011 - Motivační přednáška Assoc. Prof. J. P. van Dijka - "Our scientific environment: competition & how to survive"

24.10.2011 - Motivační přednáška Doc. Andrey Madarasové Geckové - "Kosice Institute for Society and Health (KISH): prípadová štúdia"


Aktuality

Věda v pohybu: Letní škola kvalitativních a kvantitativních meto...

7.-11.4.2014 bychom Vás rádi pozvali na pokračování letní školy kvalitativních a kvantitativních metod, j...detail.

Přednáška Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D.

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou přednášku Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D. a to 13. 5. 2014 v 1...detail.

zobrazit všechny aktuality »