SODEZZ


Facebook OUSHI Univerzita Palackého Cyrilometodějská teologická fakulta


Kurz STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

aktuality/2013-12_pozvanka_statisticke_zpracovani_udaju_maly.jpg

Zveme vás na jedinečný kurz vedený odborníky v oboru

Termín: 9.-13.12.2013 vždy od 9 – 11 hod., NA 309, FTK UP v Olomouci

Cílová skupina: Určeno pro výzkumné pracovníky, doktorandy, studenty věnující se výzkumu, nebo pracující na svých diplomových pracích.

Cíl kurzu: Budování výzkumných kapacit v oblasti kvantitativního výzkumu, a to v oblasti statistického zpracování údajů.

Pokud máte zájem účastnit se kurzu, registrujte se ZDE.

Požadavky: nainstalován software SPSS nebo jeho demoverze v notebooku. SPSS je možno stáhnout pod tímto odkazem http://mab.to/YCaqwAdxR. Pokud Vám něco nebude fungovat, kontaktujte přímo koordinátora kurzu (Peter Kolarčík, peter.kolarcik@gmail.com).

Harmonogram:
Pondělí: Příprava dat pro statistické analýzy, vytváření proměnných
Úterý: Deskriprívní analýza, frekvenční tabulky, grafy
Středa: Koeficienty interní konzistence, analýza reliability škál
Čtvrtek: Testování hypotéz, parametrické a neparametrické testy, analýza vztahů (korelace, lineární regrese)

Více informací naleznete v pozvánce.

« zpět k výpisu aktualit