SODEZZ


Facebook OUSHI Univerzita Palackého Cyrilometodějská teologická fakulta


Věda v pohybu: Letní škola kvalitativních a kvantitativních metod 2014

7.-11.4.2014 bychom Vás rádi pozvali na pokračování letní školy kvalitativních a kvantitativních metod, jejímž cílem je poskytnout základní praktické a teoretické znalosti v oblasti vědeckého výzkumu v oblasti sociálních věd.

Program budou připravovat experti z dané oblasti:

• Prof. Vladimír Smékal, CSc.
• Mgr. Peter Kolarčik, PhD.
• PhDr. Iva Poláčková Šolcová, PhD.
• PhDr. Lucie Kráčmarová a Ing. Bc. Eva Dubovská

Díky možnosti řešení praktických úkolů s jejich následnou konzultací pak budete schopni získané dovednosti přenést do praxe.

Dotazy ohledně letní školy a přihlásit se můžete na emailové adrese: letniskola.sodezz@gmail.com.

Přihlášky jsou závazné a počet účastníků je omezený!

Těší se na Vás tým SODEZZ.

« zpět k výpisu aktualit