SODEZZ


Facebook OUSHI Univerzita Palackého Cyrilometodějská teologická fakulta


Věda v pohybu: Letní škola kvalitativních a kvantitativních metod

aktuality/letni_skola_plakat_miniatura.jpg26.-30.8.2013 pořádáme letní školu kvalitativních a kvantitativních metod, jejímž cílem je poskytnout základní praktické a teoretické znalosti v oblasti vědeckého výzkumu v oblasti sociálních věd.

Program budou připravovat experti z dané oblasti:
• doc., Ing., Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD.
• PhDr. Iva Poláčková Šolcová, PhD.
• doc. Andrea Madarasová Gecková, PhD.
• Mgr. Peter Kolarčik, PhD.
• a další

Díky možnosti realizace vlastního výzkumného projektu v rámci LŠ pak budete schopni získané dovednosti přenést do praxe.

Na letní školu se přihlašujte ZDE, přihlášky jsou závazné a počet účastníků je omezený!

Podrobnější informace:
Anotace jednotlivých tematických proudů
Informace o expertech

Dotazy ohledně letní školy můžete posílat na emailvou adresu: letniskola.sodezz@gmail.com.

Těší se na vás tým SODEZZ.

« zpět k výpisu aktualit